Projekti Grada Zagreba
Grad Zagreb

Prihvat i integracija tražitelja međunarodne zaštite, osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i raseljenih osoba u Gradu Zagrebu

Ova stranica sadrži podatke o prihvatu i integraciji  tražitelja međunarodne zaštite, osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i raseljenih osoba u Gradu Zagrebu na hrvatskom, engleskom, arapskom, farsi i ukrajinskom jeziku. Stranica je izrađena u sklopu projekta Connection i sufinancirana je sredstvima Europske komisije. Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.