Tražitelji međunarodne zaštite
Hrvatski

Tražitelji međunarodne zaštite

Prava tražitelja međunarodne zaštite
 1. Boravak
 2. Sloboda kretanja u RH
 3. Osiguravanje odgovarajućih materijalnih uvjeta prihvata
 4. Zdravstvena zaštita
 5. Osnovno i srednje obrazovanje
 6. Informacije, pravno savjetovanje i besplatna pravna pomoć
 7. Sloboda vjeroispovijesti
 8. Rad
 9. Isprave
Obveze tražitelja međunarodne zaštite
 1. Poštivanje Ustava, zakona i drugih propisa RH
 2. Suradnja s državnim tijelima RH i postupanje po njihovim mjerama i uputama
 3. Podvrgavanje provjeri i utvrđivanju identiteta
 4. Podvrgavanje zdravstvenom pregledu
 5. Poštivanje Kućnog reda Prihvatilišta za tražitelje azila Zagreb
 6. Pojavljivanje u Prihvatilište u određenom roku
 7. Odazivanje na poziv Ministarstva unutarnjih poslova za saslušanje i suradnja tijekom cijelog postupka odobravanja međunarodne zaštite
 8. Ostanak na području RH za vrijeme trajanja postupka odobravanja međunarodne zaštite
 9. Dojava promjene boravišta Ministarstvu u roku od dva dana od dana promjene
 10. Pridržavanje uputa i mjera Ministarstva o ograničenju slobode kretanja
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.