Socijalna skrb
Socijalna prava i usluge:
 
 1. Novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine.
 2. Novčana pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.
 3. Novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe  
 4. Naknada za troškove stanovanja
 5. Podmirenje troškova ogrjeva
 6. Pomoć djeci u mliječnoj hrani - pravo ostvaruje roditelj ili skrbnik djeteta u dobi do 12 mjeseci.
 7. Pomoć u obiteljskim paketima
 8. Prehranu u pučkoj kuhinji mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade.
 9. Prigodni dječji paketi povodom blagdana Uskrsa i Svetog Nikole za svako dijete do navršenih 12 godina starosti.
 10. Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a:
 11. Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a
 12. Pravo na besplatnu mjesečnu pokazanu kartu ZET-a
 13. Prijevoz djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom                                                                                                     
 14. Besplatno ljetovanje 7 dana
 15. Privremeni smještaj u prihvatilištu ili prenoćištu
 16. Podmirenje pogrebnih troškova
 17. Pomoć u kući (najviše 30 sati mjesečno)
 18. Savjetovanje i pomaganje:
(1) Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ – savjetovanje i psihosocijalna podrška za djecu i mlade
Adresa: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 48
Telefon: 01 6470-050 (radnim danom od 9,00 do 15,30 h)
E-mail: info@centar-lukaritz.hr
(2) Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji
Telefon: 01 3746-531.
 1. Socijalne usluge
 1. Domovi za starije osobe - stanovanje, prehrana, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.
 2. Za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom:
(1) Centar za rehabilitaciju „Silver“ ,
(2) Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom“,
(3) Centar za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“.
 1. Za žrtve nasilja u obitelji
 1. Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „ Duga – Zagreb“
Adresa: Ozaljska 93, Zagreb,
Radno vrijeme:  ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16,30 do 19,30 h
Besplatni broj telefona: 0800 88 98
E-mail: mirna-zona@zagreb.hr, info@duga-zagreb.hr
 1. Udruga Autonomna ženska kuća (sklonište i savjetovalište)
Besplatan broj telefona: 0800 55 44
E-mail: azkz@zamir.net
Web stranica: www.azkz.net
 1. Udruga SOS Ženska pomoć sada (sklonište i savjetovalište)
Broj telefona: 01 46 55 222
Besplatan broj telefona: 0800 655 222 od 0 - 24 sata
E-mail: zenskapomocsada@gmail.com
Web stranica: http://zenskapomocsada.hr
 1. Udruga B.a.B.e. (savjetovalište)
SOS telefon - besplatna pravna pomoć: 0800 200 144 ili 01 4611 351
Psihološko savjetovanje : 01 4663 666
E-mail: babe@babe.hr
Web stranica: http://www.babe.hr
 1. Udruga Ženska soba – centar za seksualna prava  (savjetovalište)
Broj telefona: 01 6119 174
E-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr, savjetovaliste@zenskasoba.hr
Web stranica: http://www.zenskasoba.hr
 1. Centar za žene žrtve rata – ROSA (savjetovalište)
Besplatan broj telefona: 0800 77 99
E-mail: cenzena@zamir.net
Web stranica: www.czzzr.hr
 
         7. SOIH - SOS telefon za žene s invaliditetom žrtve nasilja

Usluge SOIH-SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja pružaju se radom od kuće - stalno dežurstvo. Prijave nasilja na broj telefona 098 812 241 ili dobivanja potrebne informacije vezane za isto. 
 
Kontakt za sve informacije o socijalnim pravima u Gradu Zagrebu:
 • Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom,
            e-mail: uszboid@zagreb.hr
 • Sektor za socijalnu zaštitu, Odjel za socijalnu skrb, Nova cesta 1, telefon: 01 6101-801.
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.