Іноземці під тимчасовим захистом
Українська

Іноземці під тимчасовим захистом

ПРАВА ІНОЗЕМЦІВ ПІД ТИМЧАСОВИМ ЗАХИСТОМ

1 перебування
2 Посвідчення особи
3 основні засоби для проживання
4 охорона здоров'я
5 початкова та середня освіта
6 відомості про права та обов'язки
7 робота
8 сім'ї і
9 свобода віросповідання
 
Іноземець під тимчасовим захистом, який звертається за міжнародним захистом протягом строку тимчасового захисту, не може користуватися правами заявника під час тимчасового захисту.
 
Іноземець, що перебуває під тимчасовим захистом, якому не надано міжнародний захист, може реалізувати свої права протягом періоду, що залишився тимчасового захисту.
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.