Obrazovanje
Stranac pod privremenom zaštitom ima pravo na osnovno i srednje obrazovanje te prekvalifikaciju i dokvalifikaciju pod istim uvjetima kao hrvatski državljanin.
Djeci i učenicima, raseljenim osobama iz Ukrajine, koja se, sukladno Direktivi Europske unije o privremenoj zaštiti, nalaze pod privremenom zaštitom, omogućava se pravo na odgoj i obrazovanje u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba.
Preduvjet za upis djece i učenika u dječje vrtiće, osnovne i srednje škole je potvrda Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) kojom se potvrđuje status osobe pod međunarodnom i privremenom zaštitom.

UPISI U DJEČJE VRTIĆE GRADA ZAGREBA​
 • upis djece u dječje vrtiće provodit će se neposrednom koordinacijom Gradskog ureda za obrazovanje sport i mlade s ravnateljima dječjih vrtića 
  • upis će se osigurati u dječjem vrtiću najbližem boravištu djeteta (prioritet u popunjavanju imat će dječji vrtići koji imaju slobodnih upisnih kapaciteta – ažurirano stanje slobodnih upisnih mjesta na linku)
 • zbog uvjeta obvezne procijepljenosti djece uključene u dječji vrtić, u slučaju neprocijepljenosti djeteta, prijem djeteta u dječji vrtić bit će moguć već po primitku prvog cjepiva
 • djeca raseljene osobe mogu se upisivati i u privatne i vjerske dječje vrtiće, u skladu s kapacitetima i drugim mogućnostima pojedinog vrtića, pri čemu odluku o oslobođenju od cjelokupne participacije donose osnivači privatnih i vjerskih vrtića

UPISI U OSNOVNE ŠKOLE GRADA ZAGREBA
 • po pribavljanju potvrde MUP-a, učenike se, bez testiranja poznavanja hrvatskog jezika, uključuje u pripremnu nastavu hrvatskog jezika
  • ​u Gradu Zagrebu određeni su škole punktovi u kojima se organizirano provodi pripremna nastava hrvatskog jezika 
 • učenici upisuju školu kojoj pripadaju prema upisnom području (u pravilu najbliža mjestu boravišta), a upisana škola ne mora biti škola u kojoj pohađaju pripremnu nastavu hrvatskog jezika
 • uz sudjelovanje u pripremnoj nastavi hrvatskog jezika, učenici se u upisanoj školi uključuju u odgojno-obrazovni rad u svim predmetima, prema njihovim mogućnostima i sposobnostima
 • učenici se mogu uključiti u program produženog boravka
 • OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića (kontakt) provodi odgoj i obrazovanje pripadnika češke i ukrajinske nacionalne manjine po Modelu C, odnosno njegovanje češkog i ukrajinskog jezika i kulture za učenike s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije
  • njegovanje jezika i kulture provodi se u školi svake subote
  • učenici mogu pohađati sate njegovanja ukrajinskog jezika i kulture u OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića neovisno o školi u kojoj su upisani

UPISI U SREDNJE ŠKOLE GRADA ZAGREBA
 • po pribavljanju potvrde MUP-a, učenike se uključuje u pripremnu nastavu hrvatskog jezika u jednoj od škola punktova
 • upis u srednje škole organizira se prema postojećim obrazovnim programima
  • ako u zagrebačkim školama ne postoji obrazovni program koji je učenik pohađao u Ukrajini, ima pravo na nastavak obrazovanja u najsrodnijem obrazovnom programu

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade (kontakti).

UKLJUČIVANJE U NASTAVU NA FAKULTETIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
 
Studenti se pozivaju da na e-mail adresu ukraine@unizg.hr pošalju sve potrebne podatke (ime i prezime, institucija s koje dolaze, program, smjer i godina studija), kako bi im sveučilišne službe mogle pružiti podršku u daljnjem procesu studiranja na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.
Besplatni početnički tečajevi hrvatskoga jezika za studente iz Ukrajine koji su pod privremenom zaštitom Republike Hrvatske te koji trenutačno studiraju na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, zainteresirani se mogu javiti na e-adrese:
Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik - kontakt: croaticum@ffzg.hr
Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture - kontakt: marija.bosnjak@unizg.hr
Više na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/sveuciliste-u-zagrebu-izrazava-potporu-ukrajini-zagrebskii-universitet-v/

 

Upis studenata u I. godinu prijediplomskih i integriranih (prijediplomskih i diplomskih) studija u ak. godinu 2023./2024. 
http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-za-upis/upisi-20232024/

 

Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.