Zapošljavanje
Stranac pod privremenom zaštitom može raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. Stranac pod privremenom zaštitom ostvaruje pravo na obrazovanje odraslih vezano uz zaposlenje, stručno usavršavanje i stjecanje praktičnog radnog iskustva.
Prijava u evidenciju Zavoda obavlja se prema mjestu prebivališta ili boravišta, a može se obaviti osobno ili putem e- pošte.
 
Popis ureda Zavoda u kojima se može obaviti prijava u evidenciju nezaposlenih osoba/tražitelja zaposlenja  dostupan je na www.hzz.hr
 
Osobna prijava može se obaviti na adresama:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb
- Ulica kralja Zvonimira 15
- Trg hrvatskih pavlina 4 (Malešnica)
- Savezne republike Njemačke 6 (Novi Zagreb)
- Trg Dragutina Domjanića 6 (Sesvete)
 
Prilikom prijave u evidenciju Zavoda potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
 
- valjanu boravišnu iskaznicu
- osobni identifikacijski broj - OIB osobe
- uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a) o stjecanju statusa
- valjanu dokumentaciju o završenom obrazovanju ukoliko posjeduje  - ista se može dostaviti i naknadno (po priznavanju)
 
Prijava u evidenciju obavlja se bez prethodnog naručivanja na info pultu.
 
Prijava putem e-pošte:
Prilikom prijave potrebno je dostaviti popunjenu prijavnicu koja je dostupna Prijava u evidenciju nezaposlenih osoba i priložiti scan ili fotografiju:
  • valjane boravišne iskaznice
  • osobni identifikacijski broj - OIB osobe
 
Po primitku e-prijave osobu kontaktira savjetnik za zapošljavanje i dogovara termin za prvo individualno savjetovanje na koje će osoba ponijeti preostalu dokumentaciju i prikupljat će se ostali potrebni podaci: opći podaci, informacije o zdravstvenom, socijalnom statusu, obrazovanju, radnom iskustvu, interesu i motivaciji za zapošljavanje i podaci bitni za daljnju suradnju usmjerenu prema obrazovanju ili uključivanju osobe na tržište rada. Savjetnici za profesionalno informiranje i savjetovanje osobama će kroz individualni i grupni rad pomoći u pripremi uspješnog traženja posla i zapošljavanja.
Dokumentacija o stečenom obrazovanju izvan RH
Osobe koje imaju valjanu dokumentaciju o stečenom obrazovanju izvan RH dužne su kod nadležnih tijela pokrenuti postupak za priznavanje kvalifikacije koji obavljaju različita tijelo ovisno o razini stečenog obrazovanja:
- AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE http://www.azoo.hr/
- AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH  http://www.asoo.hr/
- AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE  https://www.azvo.hr/hr/
- NADLEŽNA KOMORA (doktori, stomatolozi i sl.)
 
Osobe koje nemaju valjanu dokumentaciju o stečenom obrazovanju izvan RH trebaju dati izjavu kod javnog bilježnika i predočiti je u obrazovnoj ustanovi. Ukoliko ne postoji mogućnost za dokazivanje prethodnog školovanja, obrazovna ustanova će organizirati upisni test znanja i prema tome odrediti koji razred pristupnik može pohađati.
 
Priprema nezaposlene osobe za uključivanje na tržište rada
 
- interaktivne radionice za stjecanje znanja i vještina za uspješno traženje posla – priprema životopisa i motivacijskog pisma te kako se predstaviti poslodavcu u trajanju od 3 sata, koje vode stručni savjetnici za profesionalno savjetovanja i informiranje (na hrvatskom ili engleskom jeziku)
- nezaposlena osoba se može uključiti u obrazovanje financirano kroz program mjera aktivne politike zapošljavanja u cilju stjecanja stručnih kompetencija ili novog zanimanja. Mjera Osposobljavanje na radnom mjestu omogućava nezaposlenim osobama u nepovoljnom položaju stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta kroz 4-6 mjeseci nakon čega poslodavac ili obrazovna ustanova izdaju potvrdu o osposobljenosti
 
Zapošljavanje na otvorenom tržištu rada
 
Sva slobodna radna mjesta prijavljena Zavodu dostupna su na stranici burzarada.hzz.hr
Nezaposlene osobe svoj životopis mogu objaviti i u bazi životopisa Zavoda koji će biti dostupan svim poslodavcima koji imaju korisnički račun. Savjetnik upućuje nezaposlene osobe, sukladno njihovim kompetencijama i motivaciji na slobodna radna mjesta, dogovara im sastanak za razgovor s poslodavcem i posreduje pri zapošljavanju.
 
Obaveze i prava nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 
- aktivno tražiti posao, sudjelovati u savjetovanjima, individualnim konzultacijama i ostalim aktivnostima u svrhu pripreme za zapošljavanje
Savjetnik za zapošljavanje obavlja savjetovanja i redovne individualne konzultacije:
SAVJETOVANJE se provodi kroz intervju s nezaposlenom osobom u svrhu njene pripreme za aktivno traženje posla, definiranja Profesionalnog plana traženje posla ili Sporazuma o uključivanju na tržište rada u slučaju da je osoba dugotrajno nezaposlena, te upoznavanja osobe s aktivnostima i mjerama Zavoda, kao i pravima i obvezama za vrijeme nezaposlenosti.
INDIVIDUALNE KONZULTACIJE obavljaju se na tjednoj razini ili prema dogovoru u svrhu razmjene informacije o aktivnostima traženja posla.
 
Raspoloživost za rad
Nezaposlena osoba je raspoloživa za rad ukoliko se odaziva na svaki poziv Zavoda radi zaposlenja i pripreme za zapošljavanje. Sa savjetnikom za zapošljavanje definira svoje vrijeme raspoloživosti i daljnju  komunikaciju o pripremi  i posredovanju pri zapošljavanju.
 
Nezaposlena osoba ostvaruje određena prava:
- pravo na novčanu naknadu
- pravo na novčanu naknadu u jednokratnom iznosu
- novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme obrazovanja
- jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova
- pravo na mirovinsko osiguranje
- pravo na novčanu naknadu za osobe koje su bile zaposlene u inozemstvu
U Gradu Zagrebu nezaposlene osobe ostvaruju pravo na povoljniji iznos gradskog prijevoza
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.