Obrazovanje
Tražitelji međunarodne zaštite imaju pravo na osnovno i srednje obrazovanje kao i hrvatski državljani te se upisuju u školske ustanove u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani.

DJEČJI VRTIĆI

Djeca se u dječje vrtiće primaju po posebnoj proceduri s obzirom na dokumentaciju koju moraju imati i individualiziran program koji je specifičan s obzirom na potrebe djeteta i roditelja. Najveći problem je govorna barijera i to kod zadovoljavanja osnovnih potreba kao što je prehrana, odmor, zadovoljavanja osjećaja sigurnosti kod djeteta. Zato je osobito važno osigurati tzv. izvorne prevoditelje kako bi se moglo brzo utvrditi način i pravovremenost zadovoljavanja potreba djeteta.
Obavezna za upis u dječji vrtić je i preporuka Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnice prema adresi boravišta u Gradu Zagrebu.

OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

Za uključivanje u obrazovni sustav, pristupnici su dužni imati:
-              Potvrdu o statusu u Republici Hrvatskoj
-              Potvrdu o boravištu u Republici Hrvatskoj
-              Dokument o identitetu (rodni list, osobnu iskaznicu, putovnicu ili odgovarajući dokument Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske)
-              Dokument o prethodnom školovanju (ukoliko pristupnici nemaju dokument o prethodnom školovanju, dužni su dati izjavu kod javnog bilježnika i predočiti je u obrazovnoj ustanovi)
Radi učinkovite integracije u sustav odgoja i obrazovanja RH za učenike koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik organizira se pripremna ili dopunska nastava.

PRIPREMNA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA

- provodi se prema posebnom programu i za učenike koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik, organizirana je u sljedećim osnovnim školama:
1. OŠ Ivana Gundulića, Zagreb, Gundulićeva 23a
- za učenike s područja Gradskih četvrti Donji Grad, Gornji Grad – Mevdveščak, Maksimir i Podsljeme
2. OŠ Frana Krste Frankopana, Zagreb, Ivanićgradska 24
- za učenike s područja Gradskih četvrti Trnje i Peščenica
3. OŠ Gustava Krkleca, Zagreb, Božidara Magovca 103
- za učenike s područja Gradskih četvrti Novi Zagreb – istok, Novi Zagreb – zapad i Brezovica
4. OŠ Augusta Šenoe, Zagreb, Selska cesta 95
- za učenike s područja Gradskih četvrti Trešnjevka – sjever i Trešnjevka – jug
5. Oš Tituša Brezovačkog, Zagreb, Špansko 1
-z a učenike s područja Gradskih četvrti Stenjevec, Podsused – Vrapče i Črnomerec
6. OŠ Sesvetski Kraljevec, Sesvetski Kraljevec, Školska 10
- za učenike s područja Gradskih četvrti Gornja Dubrava, Donja Dubrava i Sesvete
7. OŠ Žitnjak, Zagreb, I. Petruševec 1
8. OŠ Grigora Viteza, Zagreb, Kruge 46
9. OŠ kralja Tomislava, Zagreb, Nova cesta 92
10. OŠ Malešnica, Zagreb, A.T.Mimare 36
11. OŠ Ivana Mažuranića, Zagreb, Javorinska 5
12. OŠ Retkovec, Zagreb,Aleja javora 2
13. OŠ Luka, Sesvete, Otona Ivekovića 16
14. OŠ dr. Vinka Žganca, Zagreb, Nede Krmpotić 7
 
- organizirana je u sljedećim srednjim školama:
 
1. XVIII. gimnazija, Zagreb, Mesićeva 38
2. IV. gimnazija, Zagreb, Žarka Dolinara 9

 
Djeca uključena u program pripremne nastave nisu prethodno završila predškolski program na hrvatskom jeziku ili najmanje jedan razred po programu na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripremna nastava za učenike osnovne i srednje škole organizira se jedan ili dva sata dnevno u trajanju od 70 sati.
 
Ovisno o dobi učenika, škola može istodobno uključiti učenika u pohađanje redovite nastave odgovarajućeg ili približno odgovarajućeg razreda. Ako se učenik istodobno uključi u redovitu nastavu, njegovo pohađanje neće biti vrednovano ocjenom, nego samo praćenjem u smislu socijalizacije i učenja jezika.
 
Učenik koji nije zadovoljio minimalne uvjete za uključenje u redoviti sustav obrazovanja ima obvezu još jedanput pohađati program pripremne nastave.
 
U odgojno-obrazovnu skupinu pripremne nastave može biti uključeno od 2 do 15 učenika iz jedne ili više škola. Troškove prijevoza za učenike snosi osnivač škole u koju je učenik upisan. Iznimno, pripremna nastava može se provoditi i u školi u koju je učenik upisan, ovisno o broju učenika.
 
DOPUNSKA NASTAVA
 
- provodi se u svim školama ovisno o potrebi uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanje.
 
Učenik koji je završio pripremnu nastavu u vremenu kraćem od godinu dana ili koji je uključen u redovito pohađanje nastave ima tijekom jedne godine pravo pohađanja dopunske nastave učenja hrvatskoga jezika jedan ili dva sata tjedno. Učenici mogu biti uključeni i u dopunsku nastavu hrvatskoga jezika i drugih nastavnih predmeta koja se organizira kao pomoć u učenju sukladno školskome kurikulumu.
 
UPIS U SREDNJE ŠKOLE

U srednju školu, kao redoviti učenik, bez plaćanja troškova može se upisati strani državljanin iz zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj međunarodne zaštite ili ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.