Besplatna pravna pomoć
Za pružanje besplatne pravne pomoći u obliku općih pravnih informacija i pravnih savjeta osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita mogu se obratiti Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te naručiti za dolazak u njene prostorije gdje će dežurni kliničari zaprimiti predmet, a pravni savjet stranke proći će kontrolu studentskih i akademskih mentora (odvjetnika i nastavnika Pravnog fakulteta u Zagrebu).
 
Adresa: Ulica Jurja Žerjavića 6, II. kat.
Kontakt: 097 6529 891, 097 6529 892 i 097 6529 902.
E-mail: klinika@pravo.hr.
 
U okviru Pravne klinike djeluje i Grupa za pomoć azilantima i strancima koja kroz suradnju s različitim organizacijama civilnog društva pomaže osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita.
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.