Prvi sastanak u projektu Cities4Refugees
Novosti

Prvi sastanak u projektu Cities4Refugees

U Tribini grada Zagreba, 20. i 21. travnja održan je prvi sastanak partnera u projektu Cities4Refugees u kojem je Grad Zagreb jedan od gradova partnera. Projekt Cities4Refugees financiran je iz Programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV) i glavni mu je cilj poboljšanje kapaciteta za integraciju migranata i izbjeglica u gradovima EU kroz dijalog, upoznavanje primjera dobre prakse i razmjenu iskustava gradova i općina te organizacija civilnog društva u području migracija i integracije, a u svrhu aktivnog uključivanja migranata i izbjeglica u svakodnevni život europskih gradova.
Na sastanku su sudjelovali predstavnici/e Berlina, Barcelone, Münchena, Palerma i Villeurbannea te Zagreba, kao i predstavnici/e Međunarodnog saveza sigurnih luka (International Alliance of Safe Harbours) te organizacije BBAG e.v. iz Potsdama. Prvog dana, sastanak je bio otvoren za javnost te su osim organizacija i gradova sudjelovali i predstavnici/e inicijativa Zagreb grad-utočište i Rijeka grad – utočište te Centar za mirovne studije koji je predstavio svoj rad u području borbe protiv rasizma i ksenofobije. Tom su prilikom prisustvovali i predstavinici/e organizacija i institucija koje se bave pitanjima migracija i integracije u Zagrebu. Drugog dana, partneri u projektu razmjenjivali su primjere dobre prakse i planirali aktivnosti u nastavku Projekta.   

Fotogalerija

Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.