Održana konferencija projekta Sinergy
Vijesti

Održana konferencija projekta Sinergy

Dana 3. srpnja 2024. godine u hotelu Westin u Zagrebu, u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, održana je početna konferencija projekta „SINERGY - Osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji državljana trećih zemalja“.  
Integracijske aktivnosti Grada Zagreba predstavila je Jana Radić, voditeljica Odjela za promicanje ljudskih prava i civilno društvo.
Korisnik projekta „SINERGY - Osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji državljana trećih zemalja“ je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.500.000,00 EUR, od čega je 25% odnosno 375.000,00 EUR sufinancirano iz sredstava državnog proračuna, dok je 75% odnosno 1.125.000,00 EUR sufinancirano sredstvima Europske unije. Provedba projekta započela je u prosincu 2023. godine i traje do prosinca 2026. godine.
Svrha projekta je jačanje višerazinske suradnje u primjeni međunarodnih i nacionalnih standarda integracije državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita. Cilj projekta je smanjiti administrativne prepreke u pristupu zajamčenim pravima i uslugama kroz osiguravanje usluga prevođenja na jezike kojima se najčešće služe osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita i drugi državljani trećih zemalja, osnažiti koordinacijske kapacitete sustava integracije kroz intenziviranje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, državljanima trećih zemalja i organizacijama civilnog društva, povećati senzibiliziranost ključnih dionika te opće populacije vezano uz zakonite migracije te doprinos državljana trećih zemalja razvoju društva te unaprijediti proces izrade, praćenja provedbe, izvještavanja o rezultatima provedbe i vrednovanja učinka provedbe mjera iz strateških akata za integraciju iz perspektive nositelja provedbe i korisnika.
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.