Javni poziv za dodjelu potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagrebu za 2023.
Novosti

Javni poziv za dodjelu potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagrebu za 2023.

Cilj ovog javnog poziva je financijski poduprijeti redovite učenike srednjih škola i studente pod međunarodnom i privremenom zaštitom.
Grad Zagreb time želi doprinijeti uspješnosti obrazovnog procesa te poboljšati socijalnu mobilnost, jednakost šansi i ishoda te dati svoj doprinos u izgradnji društva dobrodošlice.
Visina iznosa potpore obrazovanju iznosi 2.000,00/15.060,00 kuna eura.
 
Javni poziv bit će otvoren za prijave do kraja 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava. 

Tko ima pravo na potporu obrazovanju?
Učenici srednjih škola i studenti trebaju biti u kategoriji redovitog učenika/studenta te pohađati neku od srednjih škola u Gradu Zagrebu, izuzetak je Zrakoplovna škola Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici, a studenti sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu
 
Više na https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-dodjelu-potpore-obrazovanju-ucenika/188698
 
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.