مراقبت های بهداشتی

مراقبت های بهداشتی

 
داشتن حق مراقبت های بهداشتی یا بیمه مثل  افراد دیگر جامعه  در جمهوری کرواسی
برای زنان باردار کلاس های مخصوص دوره ی بارداری برگزار میشود و در صورت نیاز به مراقبت های ویژه  در زمان و بعد از دوره ی بارداری .
اگر بیمار شدید
در صورت بیمار شدن لطفا سریع به  دکتر خانواده / دکتر عمومی خود در خانه ی بهداشت محل سکونت خود اطلاع دهید
در صورت نیاز ,دکتر عمومی /دکتر خانواده شما راهنمایی میکنند برای ادامه معالجه یا آزمایشهای مورد نیاز به متخصصین .
خدمات بهداشتی اولیه توسط پزشک معالج یا پزشک خانواده انجام میشود و متخصص زنان ,پزشک اطفال ,دندانپزشک و یا پرستاران و خدمه ی خانه بهداشت ارایه میشود .
در صورت نیاز به کمک های اورژانسی از قبیل صدمه های جدی یا شکسته گی .در چنین مواقع اگر پزشک خانواده / پزشک عمومی در خانه ی بهداشت حضور ندارند .میتوانید به نزدیکترین بیمارستان یا بخش اورژانس مراجعه کنید یا با شماره تلفن 112 تماس حاصل نمایید .
در صورت مراجعه به خدمات بهداشتی (پزشک خانواده ,پزشک اطفال,متخصص زنان, دندانپزشک و یا به بخشهای تخصصی تر و غیره ) نیاز به نشان دادن کارت اقامت خود یا کارت شناسایی خود را که اداره ی پلیس داده است میباشید که نشان میدهد نوع اقامت شما را .وقتی استخدام میشوید کارت بیمه ی درمانی را دریافت میکنید که در صورت مراجعه به بزشک معالج باید آنرا نشان دهید .
خدمات اورژانسی دندان پزشکی / یا خدمات دندانپزشکی
خدمات پزشکی در مراکز بهداشت و درمان
مطب جداگانه برای بیمارانی که مشکوک به بیماری ویروس کرونا کوید 19 میباشند
خدمات بهداشتی اورژانسی
آمبولانس
پذیرش در بخش اورژانسی بیمارستان ها داروخانه ی شهری زاگرب
داروخانه ی شبانه روزی
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.