خدامت اجتماعی

خدامت اجتماعی


حق اجتماعی و خدمات
حق دریافت کمک های مالی برای افراد تحت حمایت بین المللی  یا معلولین و یا اشخاص نیازمند
حق دریافت کمک مالی برای خانواده ها و  افرادی که دارای حق حضانت  میباشند که از طرف اداره تایید شده باشد
حق دریافت کمک مالی برای افراد سالمند (پول تو جیبی ) که از سرویس خانه ی سالمندان استفاده میکنن
حق دریا کمک مالی برای اجاره خانه
پرداخت قبوض آب و برق
کمک به کودکان شیرخوار که خانواده ی کودک یا شخص دارای حق سرپرستی را دارد  حق دریافت کمک به مدت 12 ماه را دارند
حق دریافت پاکت های خاص  برای خانواده ها
حق دریافت غذا در آشپزخانه های عمومی با حق پرداخت کمترین هزینه و قیمت  
حق دریافت بسته های خاص برای ایام  تعطیلی مثل عید پاک و نیکلاس مقدس هر کودک تا سن 12 سالگی
حق دریافت بلیط رایگان یک ساله از اداره ی حمل و نقل عمومی
حق دریافت کارت بلیط رایگان  یک ساله یا ماهانه از اداره ی حمل و نقل عمومی
حق دریافت کارت بلیط رایگان ماهانه از اداره ی حمل و نقل عمومی
حق داشتن سرویس ویژه برای کودکان معلول یا افراد بزرگسال معلول
حق داشتن مسافرت رایگان به مدت 7 روز
حق اقامت موقت در اقامتگاه ها یا پناهگاه ها
حق دریافت کمک مالی برای مراسم خاکسپاری در صورت فوت
کمک در خانه حداکثر 30ساعت در ماه
حق دریافت مشاوره و کمک
  راهنمایی و کمک مشاوره و روانشناسی اجتماعی(مرکز مشاوره ی لوکا ریتز) مرکز برای  کمک  و اراِیه دهنده ی مشاوره
حمایت از کودکان و جوانان
آدرس و اطلاعات مورد نیاز
kneza Ljudevita Posavskog 48                                                                                                                                    آدرس    
Telefon: 01 6470-050                                                                                              ) تلفن (روز های کاری از ساعت 9الی 15.30
E-mail: info@centar-lukaritz.hr                                                                                                                               آدرس ایمیل
 
خدمات اجتماعی
خانه سالمندان – اقامت و مواد غذایی , نگهداری نظافت فردی , اهمیت سلامت , فعالیت و کار در زمان بیکاری
برای کودکان معلول و افراد دارای ناتوانی جسمی  در مراکز ذیل ارایه میشود
 Centar za rehabilitaciju „Silver“                                                                                                     سیلور مرکز توانبخشی   
 Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom“,                       مرکز توانبخشی روزانه کودکان و جوانان
 Centar za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“.                                          مرکز خدمات اجتماعی نوی یلکوتس
خدمات برای افراد تحت خشونت خانگی
خانه ی امن برای کودکان و جوانان
Adresa: Ozaljska 93, Zagreb,                                                                                                                                               آدرس
ساعات کاری دوشنبه ها و چهارشنبه ها و جمعه ها از ساعت 16:30الی 19:30
Besplatni broj telefona: 0800 88 98                                                                                                            شماره تلفن رایگان
E-mail: mirna-zona@zagreb.hr, info@duga-zagreb.hr
انجمن خانه ی زنان مستقل (برای دریافت مشاوره و پناه )
Besplatan broj telefona: 0800 55 44                                                                                                           شماره تلفن رایگان
E-mail: azkz@zamir.net                                                                                                                                              آدرس ایمیل
Web stranica: www.azkz.net    صفحه ی وبسایت                                                                                    
 کمک الان (دریافت مشاوره و پناه )SOS انجمن
Broj telefona: 01 46 55 222                                                                                                                                        شماره تلفن
Besplatan broj telefona: 0800 655 222 od 0 - 24 sata                                                          شماره تلفن رایگان 24 ساعته
E-mail: zenskapomocsada@gmail.com                                                                                                                 آدرس ایمیل
Web stranica: http://zenskapomocsada.hr                                                                                               صفحه ی وبسایت
 (دریافت مشاوره )B.a.B.e. انجمن
SOS telefon - besplatna pravna pomoć: 0800 200 144 ili 01 4611 351
شماره تلفن های رایگان برای گرفتن مشاوره های حقوقی
Psihološko savjetovanje : 01 4663 666                                                                                                 مشاوره ی روانشناسی
E-mail: babe@babe.hr                                                                                                                                                 آدرس ایمیل
Web stranica: http://www.babe.hr                                                                                                   آدرس صفحه ی وبسایت
انجمن خانه ی زنان مرکز ارایه ی خدمات حقوق جنسی (مشاوره )
Broj telefona: 01 6119 174                                                                                                                                         شماره تلفن
E-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr, savjetovaliste@zenskasoba.hr                                                       آدرس ایمیل
Web stranica: http://www.zenskasoba.hr                                                                                   صآدرس صحفه ی وبسایت
 (مشاوره )ROSA مرکز برای زنان تحت خشونت جنگ
Besplatan broj telefona: 0800 77 99                                                                                                           شماره تلفن رایگان
E-mail: cenzena@zamir.net                                                                                                                                      آدرس ایمیل
Web stranica: www.czzzr.hr                                                                                                                            صفحه ی وبسایت
 
آدرس و شماره تلفن اداره های خدمات اجتماعی در شهر زاگرب
اداره ی شهری برای حمایت اجتماعی ,مراقبت بهداشتی ,مدافع و معلولین
telefon: 01 6101 – 565, e-mail: uszboid@zagreb.hr                                                                          شماره تلفن و ایمیل
Sektor za socijalnu zaštitu, Odjel za socijalnu skrb, Nova cesta 1, telefon: 01 6101-801.
بخش مراقبت اجتماعی بخش کمک های اجتماعی .آدرس .شماره تلفن 
تحصیل
برای افرادی که درخواست حمایت بین المللی اشان تایید شده حق تحصیل در مقاطع پایه و متوسطه را دارند همچنین حق سواد آموزی یا سوادآموزی جدید همچون شهروندان جمهوری کرواسی .
مهد کودک
کودکان را در مهد کودک اسم نویسی میکنند ، تحت شرایط خاص با توجه به شرایط داشتن مدارک مورد نیاز والدین و فرزندان .بزرگترین مشکل گفتار و راضی بودن از موارد پایه هچون مواد غذایی ،استراحت ، احساس رضایت و امنیت فرزنذان . چون که امنیت فردی مهم است ، و از طریق یک مترجم میتوان به فرزندان اطلاعات کافی و احساس امنیت داد تا از نگرانی های آنها کم کرد .
برای ثبت نام در مهد کودک همینطور برگه ی معرفی نامه از اداره ی سوسیالنی اسکرب از منطقه ی سکونت خود نیاز است .
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.