اموزش

اموزش

 
برای افرادی که درخواست حمایت بین المللی اشان تایید شده حق تحصیل در مقاطع پایه و متوسطه را دارند همچنین حق سواد آموزی یا سوادآموزی جدید همچون شهروندان جمهوری کرواسی .
مهد کودک
کودکان را در مهد کودک اسم نویسی میکنند ، تحت شرایط خاص با توجه به شرایط داشتن مدارک مورد نیاز والدین و فرزندان .بزرگترین مشکل گفتار و راضی بودن از موارد پایه هچون مواد غذایی ،استراحت ، احساس رضایت و امنیت فرزنذان . چون که امنیت فردی مهم است ، و از طریق یک مترجم میتوان به فرزندان اطلاعات کافی و احساس امنیت داد تا از نگرانی های آنها کم کرد .
برای ثبت نام در مهد کودک همینطور برگه ی معرفی نامه از اداره ی سوسیالنی اسکرب از منطقه ی سکونت خود نیاز است .
 
 
مدارس ابتدایی و متوسطه
    برای ثبت نام و وارد شدن در کلاس مدارک ذیل  نیاز است
تائیدیه اقامت در جمهوری کرواسی
تائیدیه محل اقامت در جمهوری کرواسی
مدارک اهراز هویت ( شناسنامه، کارت شناسائی، پاسپورت و یا مدارک معتبر دیگری که مورد تائید اداره ی وزارت امور داخله میباشد)
مدارک تحصیلی(در صورت به همراه نداشتن  مدارک تحصیلی. نیاز است  در دفاتر ثبت اسناد( یاونی بیلیژنیک ) ثبت کنند که این دوره را طی کرده اند.و بعد از میتوانند در سیستم آموزشی ثبت نام کنند اگر نمیتوانند ثابت کنند که تحصیل خود را در خارج از جمهوری کرواسی به پایان رسانده اند اداره ی آموزش پرورش امتحانتی را تشکیل داده و امتحان گرفته میشود که بعد از تعیین سطح توسط اداره میتوانند ادامه تحصیل از مقطعی که مشاورین تعیین میکنند بدهند
کلاس آموزش زبان کرواسی
کلاسهای خاص آموزش زبان کرواسی برای دانش‌آموزانی که به زبان کرواسی  کامل مسلط هستند و یا اندکی مسلط هستند برگزار میشود برای ارثقاع سطح زبان آنها . مدارس ابتدایی که این کلاسها را برگزار میکنند
آدرس مدارس
1. OŠ Ivana Gundulića, Zagreb, Gundulićeva 23a                                                مدرسه ی ابتدایی ایوانا گوندولیچا زاگرب
برای دانش آموزان منطقه های پایین شهر بالای شهر مدودوشچاک و ماکسیمیر و پود اسلیمه
2. OŠ Frana Krste Frankopana, Zagreb, Ivanićgradska 24                      مدرسه ی ابتدای فرانا کرسته فرانکوپانا زاگرب
برای دانش آموزان قسمت چهارمی ترنیه و پشنیسا
3. OŠ Gustava Krkleca, Zagreb, Božidara Magovca 103                                  مدرسه ی ابتدایی گوستاوا کرکلتسا زاگرب
برای دانش آموزان قسمت چهارمی شهری نوی زاگرب .شرق نوی زاگرب -غرب و برزویتسا
4. OŠ Augusta Šenoe, Zagreb, Selska cesta 95                                                          مدرسه ی ابتدایی آگوستا شونه زاگرب
برای دانش آموزان شهری قسمت چهارم ترشنیاوکا و سیور ترشنیاوکا- جنوب
5. Oš Tituša Brezovačkog, Zagreb, Špansko 1                                             مدرسه ی ابتدایی تیتوشا برزوواچکوگ زاگرب
برای دانش آموزان قسمت چهارمی شهری پود سوسد -وراپچه-چرنومرتس
6. OŠ Sesvetski Kraljevec, Sesvetski Kraljevec, Školska 10                                   مدرسه ی ابتدایی سسوتسکی کرالیوتس
برای دانش آموزان قسمت چهار شهری بالای دوبراوا .پایین دوبراوا و سسوته
7. OŠ Žitnjak, Zagreb, I. Petruševec 1                                                                               مدرسه ی ابتدایی  ژیتنیاک و آدرس
8. OŠ Grigora Viteza, Zagreb, Kruge 46                                                                 مدرسه ی ابتدایی  گریگورا ویتزا و آدرس
9. OŠ kralja Tomislava, Zagreb, Nova cesta 92                                                   مدرسه ی ابتدایی کرالا تومیسلاوا و آدرس
10. OŠ Malešnica, Zagreb, A.T.Mimare 36                                                                    مدرسه ی ابتدایی  مالشنیتسا و آدرس
11. OŠ Ivana Mažuranića, Zagreb, Javorinska 5                                              مدرسه ی ابتدایی ایوانا ماژورانیچا   وآدرس
12. OŠ Retkovec, Zagreb,Aleja javora 2   مدرسه ی ابتدایی روتکووتس و آدرس                                                 
13. OŠ Luka, Sesvete, Otona Ivekovića 16                                                                              مدرسه ی ابتدایی لوکا و آدرس
14. OŠ dr. Vinka Žganca, Zagreb, Nede Krmpotić 7                                          مدرسه ابتدایی دکتر وینکا زگانتسا و آدرس
 
دبیرستانهایی که کلاسهای ذیل را برگزار میکنند:
 
1. XVIII. gimnazija, Zagreb, Mesićeva 38                                                                                                         آدرس گیمنازیا
2. IV. gimnazija, Zagreb, Žarka Dolinara 9                                                                                                       آدرس گیمنازیا
3. Gimnazija Sesvete, Zagreb, Bistrička 7                                                                                                        آدرس گیمنازیا
 
کودکاني که در کلاسهای آماده سازی درسی  هنوز درس پیش دبستانی خود را تمام نکردن در بخش زبان کرواسی و یا یک کلاس را با برنامه آماده سازی درسی به روش گفتاری  و نوشتاري با حداقل .آماده سازی دوره ی آموزش زبان برای دوره ی ابتدایی و دبیرستان روزانه یک الی دو ساعت و کل دوره هفتاد ساعت میباشد .
با در نظر گرفت سن دانش آموز مدرسه میتواند همزمان دانش‌ آموز را هم  در کلاس عادی در کنار دیگر دانش آموزان و هم در کلاس آماده سازی بگذارد.و اگر دانش آموز همزمان در هر دو کلاس شرکت کند و قبول شود در کلاس عادی نمرات وی قابل قبول نبوده و صرفا برای آماده‌ سازی و ادغام بوده .
دانش آموز در صورت قبول نشدن در کلاس ادغام حق شرکت کردن فقط یکبار دیگر را دارد که قبول شده و در کلاس عادی شرکت کند .
در هر دوره ی آموزشی ادغام و آماده سازی فقط دو الی پانزده دانش آموز میباشد از یک مدرسه یا از مدارس دیگر ،هزینه ی رفت و آمد دانش آموزان به عهده ی مدرسه ی برگزارکننده ی کلاسهای میباشد ،و بستگی دارد به تعداد دانش آموزان  میباشد .
کلاس اضافه
در تمامی مدارس قابل اجراست با نظارت  وزارت آموزش و پرورش و اگر نیاز باشد . دانش آموزی که دوره ی آماده سازي را در مدت کتراز یک سال گذرانده و یا دانش آموزی که در حال ادامه تحصیل در کلاس عادی میباشد باید دوره ی  کلاس های اضافی و دوره ی زبان کرواسی را  را در طول یکسال یک یا دو ساعت روزانه بگذراند.
دانش آموزان میتواندد در دوره ی کلاس اضافی و زبان کرواسی و دوره های دیگری شرکت کنند که توسط مدرسه برنامه ریزی شده برای ارتقاع سطح دانش آموزان.
ثبت نام در دبیرستان
 در دبیرستان ,مثل دانش آموزان عادی  ,بدون پرداخت هیچ هزینه ی تحصیلی  میتوانند ثبت نام کنند  شهروندان خارجی که از کشورهای که جزء اتحادیه ی اروپا و فدراسیون سوییس نیستند اگر چنین اشخاصی یا خانواده یا شخصی که قیوم مهاجران یا افرادی که به دنبال حمایت بین المللی هستند یا افرادی که خانواده یا قیوم جنین افراد دارای حفاظت موقت یا اقامت موقت هستند .
 
 
 
 
استخدام
 در بخش اداره ی کار متقاضیان خارجی برای شغل که دارای جواب مثبت اقامت یا پناهندگی شان قبول شده میتوانند ثبت نام بکنند
افرادی که درخواست پناهندگی شان یا اقامت موقت شان در چمهوری کرواسی قبول شده نیاز به داشتن اجازه ی کار  در جمهوری کرواسی را ندارند .
در تمامی دفاتر اداره ی کار بیانیه صادر شده که افراد دارای پناهندگی  و شماره تماس یل اطلاعات به آنها فرستاده میشود  مشاورین برای خدمت رسانی آسان و مشاوره در امور کار همیشه برای جوابگویی برای هر سوالی آماده هستند
در بخش ثبت بیکاری افراد میتوانند از طریق آدرس خود یا محل سکونت خود از طریق ایمیل و یا شخصا به اداره ی مذکور رفته ثبت نام کنند .
تمام گزارش  شغل های آزاد و قابل دید را میتوانید  در وبسایت ذیل قابل دید میباشد
burzarada.hzz.hr
افراد میتوانند شخصا از طریق آدرسهای ذیل به اداری کار مراجعه کنند .
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb
اداره ی کار قسمت اداری زاگرب
- Ulica kralja Zvonimira 15                                                                                                                                          اول    آدرس
- Trg hrvatskih pavlina 4 (Malešnica)                                                                                                                       آدرس دوم
- Savezne republike Njemačke 6 (Novi Zagreb)                                                                       آدرس سوم در زاگرب میباشد
- Trg Dragutina Domjanića 6 (Sesvete)                                                                                                                آدرس چهارم
 
برای ثبت نام در اداره ی کار نیاز به اراِیه ی مدارک ذیل میباشد
کارت اقامت معتبر
کد ملی یا اویب
تاییدیه از اداره ی وزارت داخله مبنی بر قبول شدن پناهندگی شان و اقامت موقت شان
مدارک معتبر تحصیلی که  نشان دهد شخص درخواست دهنده تحصیل خود را به اتمام رسانده
همچنین میتواند بعدا ارایه دهد
برای ثبت نام در  سامانه ی اداره ی کار نیاز به گرفتن وقت قبلی نبوده یا همچنین برای دریافت مشاوره برای افراد تحت حمایت بین المللی .همچنین در لحضه ی ثبت نام وقت به شما داده میشود توسط مشاور برای افراد تحت حمایت بین المللی .
 
ثبت نام از طریق ایمیل
در صورت ثبت نام  از طریق ایمیل نیاز است که درخواست نامه را از وب سایت اداره ی کار در قسمت ثبت بخش بیکاری پر کرده یا اسکن کرده یا عکس آنرا ارسال کند
کارت اقامت معتبر
کد ملی یا اویب  
تاییدیه از اداره ی وزارت داخله مبنی بر داشتن شرایط کار که هنوزی کیس شخص مورد نظر در حال بررسی میباشد ولی موقعیت برای کار را دارا میباشد . 
در صورت دریافت ایمیل ثبت مشاور اداره ی کار  با افرادی که درخواست حمایت بین المللی آنها قبول شده است وقت مصاحبه ایی برایشان تععین میکند برای مرحله ی اول که شخص درخواست کننده با خود مدارک مورد نیاز را بیاورد و اطلاعات مورد نیاز را ,اطلاعات اولیه, اطلاعات درباره ی سلامت ,وضعیت اجتماعی ,تحصیل ,سابقه ی کاری ,علاقه و انگیزه ی شخص درباره ی استخدام و اطلاعات مهم برای ادامه  و راهنمایی برای ادامه ی آموزش یا وارد شدن به بازار کار .
مشاورین برای دادن اطلاعات حرفه ایی و مشاوره افراد که در بخش های فردی و گروهی کار کمک کرده تا افراد بتوانند با موفقیت کامل به شغل مورد علاقه اشان برسند یا پیدا کنند  و استخدام شوند .
مدارک تحصیلی خارج از جمهوری کرواسی
افرادی که دارای مدارک معتبر تحصیلی هستند که  خارج  از جمهوری کرواسی با خود به همراه دارند موظف هستند که در مراجع ذیصلاح ارزشیابی نموده در ادارات مختلف که بستگی به مدرک و سطح تحصیلی شخص دارد .
آدرس سایت هایی که در آن میتوانید ارزشیابی کنید
- AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE http://www.azoo.hr/
آژانس اموزشی /تحصیلی
- AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH  http://www.asoo.hr/
آژانس آموزش حرفه ایی /تحصیلی بزرگسالان
- AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE  https://www.azvo.hr/hr/
آژانس دانش و آموزش عالی
- NADLEŽNA KOMORA (doktori, stomatolozi i sl.)
بخش تحصیلی (دکترین .دندانپزشک ها و غیره .)
 
افرادی که مدارک معتبر تحصیلی خود را به همراه ندارن یا کلا ندارند میتوانند با ثبت در اداره ی ثبت رسمی به تحصیل ادامه دهند
در صورت تایید نشدن سطح تحصیل شخص مبنی بر مبنی بر اینکه دوره را در کشور خود گزرانده است مشاورین ما برای تعیین سطح به آنها کمک میکنند و امتحاناتی را بر اساس برنامه میگیرند .
آماده سازی افراد بیکار برای وارد شدن به بازار کار
راه اندازی کارگاه های آموزشی برای کسب دانش و مهارت های لازم برای موفق بودن در یافتن شغل – آماده سازی رزومه ی کاری و نامه ی انگیزشی  در مدت زمان 3 ساعت آموزش که برای کارفرما آماده میکنند در کلاس .افرادی که در کلاس آموزش میدهند حرفه ایی بوده و در این کار از مهارت بسیار بالایی برخوردارند آموزش به زبانهای انگلیسی و کرواسی برگزار میشود .
فرد متقاضی میتواند در کلاسهای آموزشی  شرکت کند که توسط سیاست اشتغال زایی برای افراد بدون شغل ایجاد شده است که در راستای یاگیری حرفه ی جدید و ارتقا سطح دانش کاری
 این دوره ی آموزشی برای افراد بدون شغل اجازه میدهد تا با یادگیری و قبول شدن و دریافت مهارتهای لازم کاربردی و فنی در شغل های خاص از مدت 4 الی 6 ماهه بعد از تایید قبولی کارفرما و دروس برای  آنها کارنامه ایی صادر میشود .که توسط آن میتوانند شغل مدنظر خود را پیدا کنند و در آن مقطع کار کنند
استخدام افراد برای وارد شدن به بازار کار آزاد
تمام گزارش  شغل های آزاد و قابل دید را میتوانید  در وبسایت ذیل قابل دید میباشد    
burzarada.hzz.hr
افراد بدون شاغل میتوانند رزومه ی خود را ارسال کنند و در عین حال در صفحه ی رزومه کاری اداره ی مذکور بفرستن به کارفرماهایی که حساب کاربری دارند . مشاورین کاری کمک میکنند به فرد بدون شغل تا در آن شغل مد نظر شاغل شوند و در همین راستا مشاورین به فرد بدون شغل وقت مصاحبه میدهند  با کارفرما قبل از استخدام و شروع کار فرد مذکور آشنایی کامل با شغل پیدا کند.
فغال در امور یافتن کار
,شرکت در دوره های مشاوره ,مشاوره های فردی و دوره های دیگری که برای آماده سازی فرد بدون شغل نیاز است .
مشاور مرد/زن برای استخدام  در امور مشاوره ی کاری و مشاوره های فردی را انجام میدهند.
مشاوره در دوره ی کامل مصاحبه ی کاری با فرد بدون شغل برای آماده سازی برای شغل مورد نظر انجام میشود ,توضیح کامل حرفه ایی برای یافتن شغل یا وارد شدن به بازار آزاد کار یا شخص  در صورت بیکار بودن به مدت طولانی , آشنایی با فرد در فعالیت ها و محدودیت های اداره ی کار.مثل قوانین و مسئولیت های فرد بدون شغل در دوره ی بیکاری.
مشاوره های فردی به صورت هفتگی یا بر اساس قراربا فرد بیکار  برای تبادل اطلاعات در امور یافتن کار و فعالیتها انجام میشود .
در دسترس بودن برای یافتن کار
فرد بدون کار باید در دسترس برای یافتن باشد که در صورت تماس از طرف اداره ی کار بابت صحبت درباره ی یافتن کار یا آماده سازی برای استخدام فرد بیکار .  با مشاور زن / مرد باید توضیح دهد از در دسترس بودن خود و ادامه ی همکاری و مصاحبه برای آماده شدن قبل از استخدام .
فرد بدون شغل دارای حقوق خاصی میباشد
حق دریافت کمک مالی
حق دریافت وجه نقدی فقط یکبار
حق دریافت کمک مالی در دوره ی های آموزشی یا تحصیلی
حق دریافت وجه نقد برای حمل و نقل و یا ایاب و ذهاب
حق دریافت بازنشستگی
حق دریافت کمک مالی برای افرادی که در خارج شاغل بودن
در شهر زاگرب افراد بدون شغل دارای حق داشتن و استفاده از کارتهای زت میباشند برای حمل و نقل شهری
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.