استخدام

استخدام

 
در بخش ثبت بیکاری/ متقاضی میتواند با ثبت نام دراداره ی کار اگر از روز مصاحبه ی وی 9ماه گذشته باشد و وزارت امور داخله هیچ تصمیمی در باره ی پرونده ی  وی نگرفته باشد شخص متقاضی  میتواند درخواست خود را برای جوستجوی کار در اداره ی مذکور ثبت کند .
در بخش ثبت بیکاری افراد میتوانند از طریق آدرس خود یا محل سکونت خود از طریق ایمیل و یا شخصا به اداره ی مذکور رفته ثبت نام کنند .
افراد میتوانند شخصا از طریق آدرسهای ذیل به اداری کار مراجعه کنند .
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb
اداره ی کار بخش اداری قسمت زاگرب
- Ulica kralja Zvonimira 15                            آدرس اول                                                                        
- Trg hrvatskih pavlina 4 (Malešnica) آدرس دوم                                                        
- Savezne republike Njemačke 6 (Novi Zagreb)آدرس سوم                                          
- Trg Dragutina Domjanića 6 (Sesvete)آدرس چهارم                                                     
 
مدارک مورد نیاز از قبیل
کارت شناسایی معتبر یا کارت حمایت بین المللی خود را در صورت اگر جواب مصاحبه  پناهندگی شان نیامده باشد اما واجد شرایط کار هستند .
کد ملی ی/ شماره ی اویب شخص
 در صورت داشتن حق کار با اینکه متقاضی پناهندگی هنوز جواب مثبت نگرفته است  MUP تاییدیه از اداره ی وزارت داخله
ولی شرایط دریافت مجوز کار را دارد  .
داشتن مدارک معتبر تحصیلی اگر با خود دارند /همچنین میتوانند مدارک خود را ثبت کنند و ارایه دهند .
ثبت در در اداره ی کار نیاز به وقت نداشته و و افراد میتوانند در بخش اطلاعات یا مشاوران اداره ی کار ثبت نام کنند و همچنین  افرادی که تقاضای حمایت بین المللی آنها قبول شده باشد در تمام قسمتهای اداره ی مذکور اداره ی کار .
ثبت نام از طریق ایمیل
در صورت ثبت نام  از طریق ایمیل نیاز است که درخواست نامه را از وب سایت اداره ی کار در قسمت ثبت بخش بیکاری پر کرده یا اسکن کرده یا عکس آنرا ارسال کند.
کارت معتبر محل سکونت یا کارت شناسایی شخص متقاضی حمایت بین المللی (اگر هنوز درخواست پناهندگی آنها قبول نشده است ,اما شرایط درسافت مجوز کار را دارند )
کد ملی یا اویب
 نامه ی تاییدیه از اداره ی وزارت امور داخله که نشان میدهد شخص مورد نظر شرایط دریافت اجازه ی کار را دارد اما درخواست پناهندگی  شان هنوز تایید نشده است .اما شرایط دریافت اجازه ی کار را دارند .
در صورت دریافت ایمیل ثبت مشاور اداره ی کار  با افرادی که درخواست حمایت بین المللی آنها قبول شده است وقت مصاحبه ایی برایشان تععین میکند برای مرحله ی اول که شخص درخواست کننده با خود مدارک مورد نیاز را بیاورد و اطلاعات مورد نیاز را ,اطلاعات اولیه, اطلاعات درباره ی سلامت ,وضعیت اجتماعی ,تحصیل ,سابقه ی کاری ,علاقه و انگیزه ی شخص درباره ی استخدام و اطلاعات مهم برای ادامه  و راهنمایی برای ادامه ی آموزش یا وارد شدن به بازار کار .
مشاورین برای دادن اطلاعات حرفه ایی و مشاوره افراد که در بخش های فردی و گروهی کار کمک کرده تا افراد بتوانند با موفقیت کامل به شغل مورد علاقه اشان برسند یا پیدا کنند  و استخدام شوند .
مدارک تحصیلی خارج از جمهوری کرواسی
افرادی که دارای مدارک معتبر تحصیلی هستند که  خارج  از جمهوری کرواسی با خود به همراه دارند موظف هستند که در مراجع ذیصلاح ارزشیابی نموده در ادارات مختلف که بستگی به مدرک و سطح تحصیلی شخص دارد .
آدرس سایت هایی که در آن میتوانید ارزشیابی کنید
- AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE http://www.azoo.hr/
آژانس اموزشی /تحصیلی
- AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH  http://www.asoo.hr/
آژانس آموزش حرفه ایی /تحصیلی بزرگسالان
- AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE  https://www.azvo.hr/hr/
آژانس دانش و آموزش عالی
- NADLEŽNA KOMORA (doktori, stomatolozi i sl.)
    بخش تحصیلی (دکترین .دندانپزشک ها و غیره .)
آماده سازی افراد بیکار برای وارد شدن به بازار کار
راه اندازی کارگاه های آموزشی برای کسب دانش و مهارت های لازم برای موفق بودن در یافتن شغل – آماده سازی رزومه ی کاری و نامه ی انگیزشی  در مدت زمان 3 ساعت آموزش که برای کارفرما آماده میکنند در کلاس .افرادی که در کلاس آموزش میدهند حرفه ایی بوده و در این کار از مهارت بسیار بالایی برخوردارند آموزش به زبانهای انگلیسی و کرواسی برگزار میشود .
فرد متقاضی میتواند در کلاسهای آموزشی  شرکت کند که توسط سیاست اشتغال زایی برای افراد بدون شغل ایجاد شده است که در راستای یاگیری حرفه ی جدید و ارتقا سطح دانش کاری .
 این دوره ی آموزشی برای افراد بدون شغل اجازه میدهد تا با یادگیری و قبول شدن و دریافت مهارتهای لازم کاربردی و فنی در شغلهای خاص از مدت 4 الی 6 ماهه بعد از تایید قبولی کارفرما و دروس برای  آنها کارنامه ایی صادر میشود .که توسط آن میتوانند شغل مدنظر خود را پیدا کنند و در آن مقطع کار کنند .
اشتغال در بازار کار آزاد
تمام گزارش  شغل های آزاد و قابل دید را میتوانید  در وبسایت ذیل قابل دید میباشد .    
 burzarada.hzz.hr
افراد بدون شاغل میتوانند رزومه ی خود را ارسال کنند و در عین حال در صفحه ی رزومه کاری اداره ی مذکور بفرستن به کارفرماهایی که حساب کاربری دارند . مشاورین کاری کمک میکنند به فرد بدون شغل تا در آن شغل مد نظر شاغل شوند و در همین راستا مشاورین به فرد بدون شغل وقت مصاحبه میدهند  با کارفرما قبل از استخدام و شروع کار فرد مذکور آشنایی کامل با شغل پیدا کند.
 
تعهدات و حقوق فرد بدون شغل که ثبت سامانه ی اداره ی کار شده اند
فغال در امور یافتن کار ,شرکت در دوره های مشاوره ,مشاوره های فردی و دوره های دیگری که برای آماده سازی فرد بدون شغل نیاز است .
مشاور مرد/زن برای استخدام  در امور مشاوره ی کاری و مشاوره های فردی را انجام میدهند.
مشاوره در دوره ی کامل مصاحبه ی کاری با فرد بدون شغل برای آماده سازی برای شغل مورد نظر انجام میشود ,توضیح کامل حرفه ایی برای یافتن شغل یا وارد شدن به بازار آزاد کار یا شخص  در صورت بیکار بودن به مدت طولانی , آشنایی با فرد در فعالیت ها و محدودیت های اداره ی کار.مثل قوانین و مسئولیت های فرد بدون شغل در دوره ی بیکاری.
مشاوره های فردی به صورت هفتگی یا بر اساس قراربا فرد بیکار  برای تبادل اطلاعات در امور یافتن کار و فعالیتها انجام میشود .
در دسترس بودن برای یافتن کار
فرد بدون کار باید در دسترس برای یافتن باشد که در صورت تماس از طرف اداره ی کار بابت صحبت درباره ی یافتن کار یا آماده سازی برای استخدام فرد بیکار .  با مشاور زن / مرد باید توضیح دهد از در دسترس بودن خود و ادامه ی همکاری و مصاحبه برای آماده شدن قبل از استخدام .
فرد بدون شغل دارای حقوق خاصی میباشد
حق دریافت کمک مالی
حق دریافت وجه نقدی فقط یکبار
حق دریافت کمک مالی در دوره ی های آموزشی یا تحصیلی
حق دریافت وجه نقد برای حمل و نقل و یا ایاب و ذهاب
حق دریافت بازنشستگی
حق دریافت کمک مالی برای افرادی که در خارج شاغل بودن
در شهر زاگرب افراد بدون شغل دارای حق داشتن و استفاده از کارتهای زت میباشند برای حمل و نقل شهری
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.